Kerkdiensten

Hieronder volgen de geplande diensten voor de komende tijd.

10 januari (online) 
9.30 uur ds B. Dubbink (Assen-Kloosterveen)

17 januari (online)
9.30 uur ds. L.G. Boonstra (emeritus, woont in Slochteren) 

24 januari (online)
9.30 uur ds. N.W. Dijksterhuis (woont in Groningen)

31 januari (online)
9.30 uur ds. T. Havinga (Beilen) 

7 februari (online o.v.b.h)
9.30 uur ds. J.W. Roosenbrand (Winsum)

14 februari (online o.v.b.h)
9.30 uur leesdienst

21 februari (online o.v.b.h )
11.00 uur ds. J.T. Rozemuller (Oldehove)

28 februari (online o.v.b.h)
9.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn (emeritus, woont in Ten Boer)

 

Erediensten

In de coronatijd houden we hierbij rekening met alle gestelde regels rondom kerkdiensten en algemene samenkomsten.

Samenvatting en korte instructies n.a.v. gebruiksplan

 • Kom niet als u Corona-ziekteverschijnselen merkt.
 • Risicogroepen en 70+ers worden geadviseerd thuis te blijven.
 • Hou je aan 1,5 m regel zowel binnen als buiten.
 • Desinfecterende middelen staan bij de ingang, maak er gebruik van.
 • De gaderobe is voorlopig buiten gebruik.
 • Probeer gebruik van het toilet te vermijden.
 • Volg de aanwijzingen van koster en coördinatoren.
 • In de kerkzaal staan groepjes van 1,2, … tot 5 stoelen op 1,5 m. (zie plattegrond)
 • Gezinnen mogen bij elkaar zitten. Zoek een plaats die bij je gezinsgrootte past
 • Ga via aangegeven gele looproutes naar je plek.
 • Vermijd tussentijds terugkeer naar de hal.
 • Verlaat na de dienst de kerk via de rode looproutes.
 • Laat rijen dichter bij de uitgang voorgaan.
 • Loop door naar buiten, zodat je opstoppingen voorkomt.
 • Brengen naar de crèche via zijdeur naar hal en halen omgekeerd.
 • Tijdens de dienst wordt er niet gezongen en niet gecollecteerd.
 • Wel wordt het collectedoel bekendgemaakt en het rekeningnummer getoond.


We verwijzen u voor het volledige gebruiksplan naar deze LINK.